Permanentné dodávanie kyslíku

Voľne uložené granule umožňujú prienik atmosferického kyslíku, aj keď sú nasýtené exsudátom.