Kategória: Výhody Cerdaku

Redukcia zápalov

Mikroorganizmy spôsobujúce zápal a zložky obsiahnuté v exsudáte sú permanentne odstraňované absorpčnými a adsorbčnými vlastnosťami krytia.

Zníženie množstva baktérií

Rýchla redukcia bakteriálnej záťaže vďaka účinnej schopnosti vytvárať väzby medzi mikroorganizmami a keramikou, bez nežiadúcich účinkov lokálnych antibiotík.

Zabraňuje infekcii

Silná väzba medzi mikroorganizmami a keramikou zabraňuje kolonizácii infekcií.

Redukcia tvorby jaziev

Optimalizuje proliferáciu buniek a obmedzuje nefunkčné hojenie vďaka neustálemu čisteniu rany.