Klinické informácie

Krytie na rany Cerdak sa používa pri liečbe akútnych a chronických rán. Príčina vzniku rany nemá vplyv na účinok výrobku Cerdak. Pri použití výrobku Cerdak je potrebné postupovať podľa bežných chirurgických postupov. Počas aplikácie krytia Cerdak sa odporúča ranu ošetrovať len minimálne alebo vôbec. A to na zachovanie prirodzenej regenerácie buniek počas procesu hojenia.

Aplikácia keramického krytia rán Cerdak:

Na posúdenie, prípravu a prekrytie rany je potrebné postupovať podľa bežného protokolu ošetrenia rany, v prípade potreby aj vrátane excízie a vyčistenia rany.  

Pri použití keramickej náplaste Cerdak je potrebné vziať do úvahy nasledovné informácie:

  • Náplasť Cerdak umiestnite na celý povrch rany. Na prekrytie celej plochy je možné použiť viac ako jeden vankúšik.
  • Aby ste predišli prilepeniu pri odstraňovaní krytia, umiestnite vankúšik lesklou stranou na ranu.
  • Vankúšik je potrebné vymeniť, keď bude nasiaknutý ranovým výpotkom. Vhodným indikátorom je sfarbenie vankúšika na 50 % – 70 % jeho plochy. Vo všeobecnosti sa odporúča výmena krytia po 24 hodinách, v prípade rán s väčším objemom exudátu v kratšom čase, pri nízkej produkcii exudátu po 24 – 72 hodinách. Pri vysoko presakujúcich ranách je možné vankúšiky navŕšiť, alebo je možné použiť vysoko objemové produkty ako Cerdac Cavity, čim sa zvýši ich absorpčná kapacita.
  • Nepoužívajte masti ani prípravky na povrchové ošetrenie, pretože môžu ovplyvniť absorpčné a adsorpčné vlastnosti keramiky. Keramické krytie Cerdak sa môže použiť v kombinácii s fyziologickým roztokom, ak je to potrebné na vyčistenie rany a odstránenie zvyškov nekróz.
  • Silný kapilárny účinok Cerdaku zabráni presakovaniu rany a tá zostane pri výmene obväzu čistá. Zníži sa tým aj potreba čistenia s následným možným poškodením nového tkaniva počas výmeny obväzu.

Upozornenie: Nižšie uvedené obrázky nie sú vhodné pre citlivé povahy.

Pooperačná starostlivosť:

  • Prevencia infekcie – Účinný keramický povrch viaže baktérie (adsorpcia).
  • Zmierňuje zápal – Cerdak využíva absorpciu a adsorpciu, pomocou ktorých z rany odstraňuje mikroorganizmy a častice spôsobujúce zápal.
  • Zabraňuje zjazveniu – Cerdak umožňuje rane rýchly prechod zo zápalu do fázy bunkovej proliferácie a udržiava optimálne lôžko rany.

Odstránenie bakteriálnej záťaže z chronicky infikovaných rán:

Cerdak odstraňuje baktérie tak, že je schopný ich naviazať, nie likvidovať pomocou mikrobiálnych prostriedkov. Výhodou je, že nedochádza k poškodeniu funkčných štruktúr ani k vývoju endotoxínov, alebo antimikrobiálnej rezistencie. Zníženie bakteriálnej záťaže zníži (chronický) zápal rany. Tá sa preto dostane z fázy zápalu do fázy bunkovej proliferácie, a udrží si tak optimálne lôžko rany.

Zabezpečenie prísunu kyslíka do rán trpiacich jeho nedostatkom:

Aj keď je pre ranu dôležité, aby prešla z fázy zápalu do fázy bunkovej proliferácie, zároveň je ale nevyhnutné, aby bola počas celého procesu okysličovaná. V prípade cukrovky a iných arteriálnych ochorení je narušený systémový prísun do rany a tá sa môže spoliehať iba na lokálne dodávaný kyslík.

Zatiaľ čo nabitý povrch a pórovitá štruktúra keramiky dopomáha k vytváraniu ideálnych podmienok na hojenie rany, voľne balený granulát prepúšťa atmosférický kyslík, ktorý sa dostáva k rane. Cerdak je účinný pri liečbe rán s nedostatkom kyslíka.

Z ložiska rany odstráňte toxíny a cudzie prvky:

Toxíny sú pre telo nepriateľské mikroorganizmy a hostiteľské tkanivo reaguje produkciou exudátu a zápalom, aby tieto organizmy vytlačilo na povrch rany. Pórovitý keramický granulát v krytí Cerdak absorbuje exudát a viaže nabitý povrch mikroorganizmov, aby ich oddelil od lôžka rany.

Oddeľte okolité tkanivo od rany:

Cerdak ochráni okolité tkanivo pred reakciou z rany alebo iným presakovaním. Jedinečný pohyb tekutín v poróznom keramickom materiáli tiež ochráni ranu od vonkajších tekutín. V prípade vyššieho vylučovania tekutín by sa mali použiť obväzy Cerdak Cavity vďaka ich väčšej ploche pre tekutiny.