Zníženie množstva baktérií

Rýchla redukcia bakteriálnej záťaže vďaka účinnej schopnosti vytvárať väzby medzi mikroorganizmami a keramikou, bez nežiadúcich účinkov lokálnych antibiotík.