Zabraňuje infekcii

Silná väzba medzi mikroorganizmami a keramikou zabraňuje kolonizácii infekcií.